Resilienssiä kouluihin?

Resilienssiä kouluihin?

Suru, menetykset ja järkytykset kuuluvat elämään, ja koskettavat täten väistämättä myös koulun ja oppilaitosten arkea. Oikean ammattitaitoisen avun piiriin ohjaaminen on oireilevan lapsen tai nuoren kohdalla tärkeää, mutta millaista tukea traumaattisia tapahtumia kokeneet oppilaat tarvitsevat koulupolullaan? Entä voidaanko psyykkistä selviytymis- ja toipumiskykyä eli resilienssiä vahvistaa ja tukea ennaltaehkäisevästi?

Kohdennettua opinto-ohjausta ja rinnalla kulkemista työnhaussa

Kohdennettua opinto-ohjausta ja rinnalla kulkemista työnhaussa

Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaisesti työuralla. Työt saattavat loppua yllättäen, koulutuksen jälkeen ei heti löydykään töitä tai oma ala ei enää tunnukaan sopivalle. Mielessä voi pyöriä monenlaisia ajatuksia: Mistä löytäisin töitä? Mitä pitäisi tehdä toisin? Millaista työnhaku on tämän hetkisessä yhteiskunnassa? Mihin suuntaan haluan mennä?

Mitä tekemistä maalaamisella on itsetuntemuksen kanssa?

Mitä tekemistä maalaamisella on itsetuntemuksen kanssa?

Tällä kertaa pohdin kirjoituksessani luovien menetelmien käyttöä itsetuntemuksen vahvistamisessa. Osallistuin elokuussa työpajaan, jossa tutkittiin taiteen kautta omaa suhdetta omaan itseen ja työntekoon. Työpaja lisäsi uskoani siihen, että sanat eivät ole aina riittävä keino saavuttaa kaikkia minuutemme osia. Sen sijaan väri, kuva, liike tai ääni voivat joskus kertoa enemmän kuin ne kuuluisat tuhat sanaa.

Intuitiosta voimaa

Intuitiosta voimaa

Onko sinulle tuttu tilanne, jossa sinulla on hyvin vahva tunne, että olet menossa oikeaan suuntaan, mutta jostakin jokin pieni ääni huutaa, että “ei, älä tee noin, vaan näin.” Tuo ääni on järki.

Ensimmäisen ratkaisun tilanteeseen tarjoaa intuitio, joka kuiskii meille, sen kuuluisan kuudennen aistin tavoin, että tässä vaihtoehdossa tai ratkaisussa olisi juurikin oikea suunta, mutta samaan aikaan järki huutaa toista ohjetta.

Virtaa vahvuuksista - konkretiaa vahvuustyöskentelyyn

Virtaa vahvuuksista - konkretiaa vahvuustyöskentelyyn

Useimmat meistä ymmärtävät paremmin omat epäonnistumisensa ja kehittämisen kohteensa kuin vahvuutensa. Vahvuudet kertovat meille mitä jo olemme, kun taas heikkoudet tuovat esiin mitä meissä ei vielä ole. Vahvuuksiin keskittyminen ei kuitenkaan tarkoita kehityskohteiden huomiotta jättämistä. Hyvinvointi ja menestyminen on opetettava ja opittava asia. Ihmisissä ja itsessä voi opetella näkemään hyviä puolia.

Otanko osaa vai juoksenko karkuun – kun kuolema koskettaa koulutyötä

Otanko osaa vai juoksenko karkuun – kun kuolema koskettaa koulutyötä

Kuolema koskettaa jollain tavalla kaikkia ihmisiä, usein myös lapsia ja nuoria. Kokemus kuoleman kohtaamisen vaikeudesta on yleinen, eikä se ole helppoa myöskään monille jo pidempään koulumaailmassa työskennelleille. Oppilaitosten kriisisuunnitelmista huolimatta käytännön taidot toimia kriisitilanteessa opitaan usein seuraamalla kokeneemman kollegan toimintatapaa tai niin sanotusti kantapään kautta.

Kohtaamisesta.

Kohtaamisesta.

Taustan ja toiminnan näkyväksi tekeminen niin ohjaajalle kuin ohjattavalle itselleenkin antaa mahdollisuuden oman henkilökohtaisen tarinan rakentamiseen. Annammeko kuitenkaan erityisesti monikulttuurisesta taustasta tulevien nuorten kokemusmaailmalle tarpeeksi tilaa ohjauskeskusteluissa? Autammeko heitä rakentamaan omasta henkilöhistoriastaan, ylä- ja alamäkineen, ehyen ja ymmärrettävän kokonaisuuden?

Tietoisuustaidot opon työn ja oman työhyvinvoinnin tukena

Tietoisuustaidot opon työn ja oman työhyvinvoinnin tukena

Oppimalla läsnäoloa ja siirtymällä automaattiohjauksesta tietoiseen toimintaan sekä noutamalla vaeltavan mielen huomion takaisin kehoon ja hengitykseen, on mahdollista saada itselleen paljon. Hyvän ja positiivisen huomaaminen on helpompaa ja harvemmat asiat ottavat päähän, kun niihin saa uutta näkökulmaa. Tästä puolestaan seuraa parhaimmillaan paljon iloa ja kiitollisuutta sekä onnellisia hetkiä ja tyytyväisyyttä itseen, läheisiin ja omaan elämään.

Kasvatammeko nuoria tulevaisuuteen, jota ei tule?

Kasvatammeko nuoria tulevaisuuteen, jota ei tule?

Parhaimmillaan palkkatyö tarjoaa elannon lisäksi mielekästä tekemistä ja tavan kiinnittyä yhteisöön. Aiheellista onkin pohtia, minkä päälle elämän mielekkyys ja osallisuuden kokemus rakentuvat työttömässä tulevaisuudessa. Keskeiseksi muodostuu kysymys siitä, mitä voin tuoda maailmaan, miten voin auttaa muita ja miten tekemiseni liittyy isompaan kuvaan: ihmiskunnan ja yhteiskuntien kehittymiseen kohti onnellisuutta.

Pitääkö tietää etukäteen, mihin on menossa?

Pitääkö tietää etukäteen, mihin on menossa?

Luin joululomalla Nassim Nicholas Talebin kirjan Musta joutsen (2007). Se herätti minut oivaltamaan, että ihminen ei osaa ennakoida ennakoimatonta. Toisin sanoen, me ihmiset emme osaa ottaa suunnitelmissamme huomioon sellaisia tapahtumia, joita emme osaa kuvitella tapahtuviksi.

Mitä tänään koulussa opit - Omaa osaamista tunnistamassa

Mitä tänään koulussa opit - Omaa osaamista tunnistamassa

 

Koska oppimista tapahtuu koko ajan, oman osaamisen tunnistaminen ei aina ole helppoa. Esimerkiksi työnhakija helposti kirjoittaa työhakemuksensa tukeutuen koulutukseensa ja aikaisempaan työkokemukseensa. Todellisuudessa meillä kaikilla on paljon sellaista osaamista ja vahvuuksia, joita emme edes tiedosta.