Tietoisuustaidot opon työn ja oman työhyvinvoinnin tukena

”Olen paikalla, mutten läsnä.”
”Selviydyn töistäni, mutta huomaan toimivani lähinnä automaattiohjauksella suorittaen.”
”Pääni sisällä tapahtuu villiä informaatioliikennettä ja huomaan jatkuvasti ärsyyntyväni siitä.”

Kuulostaako tutulta?

Itselleni ainakin kuulostaa, niin ammattikasvattaja ja ohjauksen asiantuntija kuin olenkin. Opoina tunnistamme läsnäolon ja omaamme tietoisuustaitoja luultavasti enemmän kuin satunnaisotannalla valitut vastaantulijat. Monet omaavat tietoisuustaitoja luonnostaan. Nämä taidot, samoin kuin niiden oppiminen ja ylläpitäminen, eivät kuitenkaan ole ammatista tai edes luonteesta riippuvaisia. Tietoisuustaitoja voi opetella ja harjoittaa läpi koko elämän ja silti niistä löytyy aina jotain uutta opittavaa.

Jo vuosia koulutukseen liittyvässä keskustelussa on myös meillä Suomessa nostettu esiin tunne- ja tietoisuustaitojen tärkeys kaiken muun oppimisen ohella. Tietoisuustaitoja voi opetella ja harjoittaa edelleen mindfulness-harjoituksilla. Mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo, on levinnyt kansan keskuuteen viimeisten vuosien aikana vauhdilla. Vähitellen olemme oppineet ymmärtämään sen olevan uskonnosta ja mystiikasta erillään oleva keino päästä kosketuksiin itsensä kanssa, vaikka harjoitteissa meditaatiosta puhutaankin. Mindfulness-koulutuksia ja kursseja pidetään ympäri Suomea aktiivisesti ja ajatus tietoisuustaitojen hyödyllisyydestä leviää koko ajan. Suurelle osalle opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä tietoisuustaidot ja mindfulness-harjoitukset ovat jollain tavalla tuttuja, minkä seurauksena ne ovat levinneet niin kouluihin kuin päiväkoteihinkin. Saman mindfulness-käsitteen alle mahtuu useita erilaisia ohjelmia ja näkökulmia, jotka on suunnattu eri kohderyhmille.

Palataanpa sitten alun lainauksiin, jotka voisivat olla suoraan meistä monen päivittäisestä oravanpyörästä. Pääsenkö eroon automaattiohjauksesta sekä mielen vaeltamisesta ja saan kristallinkirkkaan läsnäolon mindfulnessia oppiessani? Pääsenkö sataprosenttiseen zen-fiilikseen niin, ettei mikään enää ota päähän? Tuleeko minusta vihdoin kokonaan onnellinen?

Koska emme toimi kuten koneet vaan olemme inhimillisistä osista koostuvia ihmisiä, vastaus kysymyksiin on valitettavasti ei.  Kuitenkin, oppimalla läsnäoloa ja siirtymällä automaattiohjauksesta tietoiseen toimintaan sekä noutamalla vaeltavan mielen huomion takaisin kehoon ja hengitykseen, on mahdollista saada itselleen paljon. Itsetuntemus lisääntyy, keskittymiskyky, huomiokyky ja kehontuntemus paranevat. Stressi, ahdistus ja väsymys lievenevät tai poistuvat, unihäiriöihin ja jopa kipuihin voi saada helpotusta. Näiden myötä voi kasvattaa itsemyötätuntoa ja oppia lisäämään armollisuutta arkeen. Hyvän ja positiivisen huomaaminen on helpompaa ja harvemmat asiat ottavat päähän, kun niihin saa uutta näkökulmaa. Tästä puolestaan seuraa parhaimmillaan paljon iloa ja kiitollisuutta sekä onnellisia hetkiä ja tyytyväisyyttä itseen, läheisiin ja omaan elämään.

Vieraan kielen kieliopin tai yksittäisen kemian kaavan voi muistaa koko loppuelämän. Tietoisuustaidot eivät kuitenkaan tällaisia taitoja ole. Voit aloittaa prosessin tekemällä yksittäisiä harjoitteita ja tehdä niitä yksin tai ryhmässä. Ihmismieli ja keho hyötyvät näistä yksittäisistä harjoitteista tai kokemuksista; kaikesta, mikä rentouttaa ja tuo hyvää oloa. Parhaimmat tietoisuustaidot ja mindfulness-opin saa käyttöönsä osallistumalla mindfulness-koulutuksiin, jotka kestävät pidemmän aikaa ja joissa tapahtuu kasvua ja kehitystä prosessin aikana. Koulutuksista saa myös konkreettisia välineitä tietoisuustaitojen harjoittamiseen jokaisena arkipäivänä. Esimerkiksi 8 viikkoa kestävän MBSR (Mindfulness-based stress reduction) -ohjelman aikana voi avoimella osallistumisasenteella tehdä matkan omaan sisimpään ja ajatuksiin, erilaisten vuorovaikutustilanteiden havainnointiin, asioiden objektiiviseen sanoittamiseen sekä arjessa ilmeneviin tiedostamattomiin toimintamalleihin. Hiljaisuuden päivät ja retriitit ovat erinomaisia tilaisuuksia tietoisuustaitojen harjoittamiseen ja taitojen ylläpitämiseen.

Tietoisuustaitoja on tärkeää harjoittaa jatkuvasti, sillä muuten ne unohtuvat tai vähintäänkin ”laimenevat”. Tietoisuuden harjoittamisessa ei ole koskaan valmis. Se on elämän tutkimista ja itsetuntemuksen jatkuvaa kehittämistä; ”Love affair with life” Jon Kabatt Zinnin sanoin sanottuna. Avoin mieli ja harjoittamiselle ajan antaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Tietoisuustaidot lähtevät omasta itsestä ja siirtyvät kuin huomaamatta kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja näin ollen myös opon työssä ohjaukseen tai ryhmä- ja luokkatilanteisiin. Oman työhyvinvoinnin kokemuksessa voi havaita merkittäviä muutoksia.

Tietoisuustaidot opotyön ja työhyvinvoinnin tukena on aihe, josta tulen mielelläni kertomaan lisää työyhteisöllesi oppilaitokseen tai alueesi opoyhdistyksen jäsenistölle. Voin räätälöidä ryhmän tarpeisiin sopivan kokemuksellisen ja vuorovaikutteisen luennon (2 - 4 h tai koko päivä painottuen harjoitteiden tekemiseen) tai ohjata hiljaisuuden päivän. MBSR 8 viikon kurssi (8 viikon ajan 2,5 - 3 h/vko + hiljaisuuden päivä) kuuluu myös ryhmille tarjoamiini palveluihin. Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää.  

Lopuksi:

Pysähdy hetkeksi. Tähän hetkeen. Suo tämä hetki itsellesi.
Juuri nyt ei ole huomista, ei ole eilistä.
Ei ole äskeistä tuntia, minuuttia eikä edes sekuntia.
On vain tämä hetki, nyt.
Kiinnitä huomiosi alustaan, jolla istut, seisot tai makaat.
Kiinnitä huomiosi kehosi kosketukseen alustaan.
Havainnoi hengitys.
Tämä hengenveto sisään ja uloshengitys.
Vain juuri tämä hengenveto sisään ja uloshengitys.
Toista tarvittava määrä. Mitä huomaat?


Läsnäoloa ja hengenvedon mittaisia nyt-hetkiä arkeesi toivottaen,
Otteen Minna
Mindfulness MBSR -ohjaaja CFM ®
                 
minna.miikki (at) ohjausote.com
p. 045 211 1767

        
Aiheesta lisää esimerkiksi näistä linkeistä:
https://www.opetin.fi/mindfulness-opettajan-ja-oppilaan-apuna/
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/mit%C3%A4-ovat-mindfulness-tietoisuustaidot -> hyviä harjoituksia
https://marirauhala.com/harjoitteet/ -> hyviä harjoituksia
https://mindfulness.fi/
https://anna.fi/hyvinvointi/itsetuntemus/mindfulness-guru-paljastaa-5-pienta-asiaa-jotka-sinun-kannattaisi-tehda-joka-paiva/

 

Pääsenkö sataprosenttiseen zen-fiilikseen niin, ettei mikään enää ota päähän? Tuleeko minusta vihdoin kokonaan onnellinen?