Virtaa vahvuuksista - konkretiaa vahvuustyöskentelyyn

Kulkiessani koiramme Rokin kanssa läheisen päiväkodin ohi pysähdyin pohtimaan Nurmen ja kumppaneiden (2014) esimerkkiä siitä, kuinka paljon vahvuusajattelu on asenteesta kiinni. Voidaan esimerkiksi ajatella, että lapsen vahvuutena on hiekkalinnan rakentaminen. Kun avataan silmiä hieman enemmän, voidaan siinä nähdä myös paljon erilaista osaamista, kuten tilan ja suhteiden ymmärtämistä, materiaalin tuntemusta, käden ja motoriikan taitoja, pitkäjänteisyyttä, tarkkaavaisuutta, luovuutta ja kekseliäisyyttä. Jos hiekkalinnaa rakennetaan kaverin kanssa, tulisivat mukaan myös neuvottelutaidot, leikin suunnittelutaidot, asioista sopiminen ja toisen mielipiteen huomioon ottaminen. Tässä esimerkissä on kyse kuitenkin vain hiekkalinnan rakentamisesta. Kuinka paljon taitoja, osaamista ja vahvuuksia olisi mahdollista löytää opinnoista, työkokemuksesta ja vapaa-ajalta?

Useimmat ihmiset työskentelevät tai opiskelevat 6-10 tuntia vuorokaudessa, joka vastaa vähintään 30-50 tuntia viikossa. Näin ollen suurin osa ihmisistä käyttää elämästään ison osan työskentelyyn ja opiskeluun. Väittäisinkin, että jos voit tehdä opiskelusta, työnhaustasi tai työajastasi mukavampaa, myös elämäsi on mukavampaa. Yksi parhaista tavoista tehdä ajastasi mukavampaa on oppia hyödyntämään vahvuuksiasi. Vahvuudet kertovat meille mitä jo olemme, kun taas heikkoudet tuovat esiin mitä meissä ei vielä ole. Vahvuuksiin keskittyminen ei kuitenkaan tarkoita kehityskohteiden huomiotta jättämistä. Hyvinvointi ja menestyminen on opetettava ja opittava asia. Ihmisissä ja itsessä voi opetella näkemään hyviä puolia.

“Jos ohjattavasi ymmärtää vahvuutensa ainoastaan opiskeltavien aineiden kautta tai työnkuvan kautta on ohjauksen potentiaali pahasti hyödyntämättä.”

Päivittyvien opetussuunnitelmien, korkeakoulujen uudistuvien hakukriteereiden, sisäilma- ja muiden haasteiden keskellä on helppo puhua haasteista ja ongelmista, mutta vaikeampaa vahvuuksista ja onnellisuudesta. Hyvinvointi ei putoa kenellekään taivaasta. Sen eteen on opeteltava tekemään panostuksia, jotta tulevaisuuden mahdollisuudet voidaan nähdä kirkkaina.

Miksi vahvuudet ja vahvuustyöskentely on tärkeää?

  • Vahvuuksien tunnistamisesta kirjoitetaan ja puhutaan paljon, mutta konkretia on vähäistä.
  • Näkökulman laajentaminen; opiskelijat näkevät vahvuuksina ainoastaan oppiaineet.
  • Heikommat opiskelijat (ja muutkin) kokevat etteivät ole missään hyviä
  • Oma arvio vahvuuksista on usein negatiivisempi kuin muiden näkemys. Läheisten palaute on tärkeää eri elämänvaiheissa.
  • Vahvuudet ajatellaan usein suorituksena (onnistuminen kokeessa, onnistuminen urheilussa…), vaikka ne ovat paljon laajempi kokonaisuus.
  • Vahvuuksista puhuminen vaatii harjoittelua (ks. sarjakuva).
Fingerpori (Pertti Jarla, HS 4.3.2013)

Fingerpori (Pertti Jarla, HS 4.3.2013)

Useimmat meistä ymmärtävät paremmin omat epäonnistumisensa ja kehittämisen kohteensa kuin vahvuutensa. Omien vahvuuksien tunnistaminen ei tapahdu vahingossa. Ja vaikka tunnistaisikin vahvuutensa, niiden sanoittaminen konkreettisin esimerkein voi olla haastavaa siitä huolimatta. Vahvuuksista ja itsestä puhuminen saa monille kylmän hien otsalle. Uudet näkökulmat avaavat uusia ovia. Ohjaajana on voimaannuttavaa keskustella onnistumisista ja innostua aidosti opiskelijoiden saavutuksista. Konkretia ja onnistumisista keskustelu on innostanut myös ohjattaviani ja asiakkaitani useissa ympäristöissä. Omien ja ohjattavien vahvuuksien ymmärtäminen sekä niiden ilmaiseminen kirjallisesti ja suullisesti tuo huomattavasti etumatkaa useissa tilanteissa, esimerkiksi opiskelemaan hakeutumisessa ja työnhaussa.

Auttaessani ja ohjatessani satoja ihmisiä eteenpäin heidän uralla ja opinnoissa, olemme yhdessä törmänneet haasteisiin lukuisia kertoja. Onneksi yhtä monta kertaa olemme huomanneet haasteiden olevan vain väliaikaisia. Oikeanlaisella harjoittelulla pääsee nopeasti eteenpäin ja voi saada itselleen pysyvästi varmemman ja vahvemman olon. Ohjattavieni voimaantuminen ja innostuminen vahvuuksistaan, sekä oman todellisen potentiaalin ymmärtäminen ovat työni parhaat puolet. Tästä syystä halusin koota myös oppaan, jota juuri sinä voit hyödyntää. Tähän aiheeseen halusin pureutua vieläkin syvemmälle kokoamalla tehtäväpaketin, jonka avulla pääsee kätevästi liikkeelle ja joka toimii työkaluna vahvuuksien tunnistamiseen ja konkretisointiin.

Tehtävien taustalla on ajatus siitä, että vahvuutemme rakentuvat tiedoista, taidoista ja luonteenvahvuuksista. Tehtävissä korostuvat vahvuuksien konkreettiset esimerkit, sillä on tärkeää kirjoittaa ylös havaintoja osaamisesta omasta ja muiden näkökulmasta. Tehtävät on koottuna kokonaisuudeksi, joihin voi palata uudestaan. Näin vahvuudet ovat mukana huonoinakin päivinä. Tehtävien tarkoitus on antaa pohja vahvuuksista keskustelulle. Tehtävät eivät yksinään tuo parasta lopputulosta, vaan luovat mahdollisuuden tuoda vahvuudet näkyväksi, lisätä itsetuntemusta ja kehittää elämässä, opiskelussa ja uralla tarvittavia taitoja. Tehtävien vastauksista keskusteleminen ja kirjoittaminen on avain vahvuusajattelun ja konkretian yhdistämiseksi.

Jos olet kiinnostunut vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä, on tämä käytännönläheinen opas juuri sinua varten. Oppaasta löydät tietoa, harjoituksia ja menetelmiä, joiden avulla opit tunnistamaan, sanoittamaan ja hyödyntämään sinun ja ohjattaviesi osaamista paremmin. 

Tervetuloa vahvuuksien maailmaan!

Terveisin,

Henri Huovinen

 

Psssssst…Opas tarjotaan ilmaiseksi 50:lle ensimmäiselle. Tämän jälkeen oppaan voi ladata valmiin ja helposti muokattavan tuntimateriaalin sekä selkeiden ohjevideoiden kanssa hintaan 9,90 €. Löydät oppaan tästä.

 

Edit. 50 ensimmäistä kappaletta ladattiin loppuun kolme tuntia julkaisemisesta. Opasta ja tuntimateriaalia on edelleen saatavana verkkokaupassa.