ohjaus

Kohtaamisesta.

Kohtaamisesta.

Taustan ja toiminnan näkyväksi tekeminen niin ohjaajalle kuin ohjattavalle itselleenkin antaa mahdollisuuden oman henkilökohtaisen tarinan rakentamiseen. Annammeko kuitenkaan erityisesti monikulttuurisesta taustasta tulevien nuorten kokemusmaailmalle tarpeeksi tilaa ohjauskeskusteluissa? Autammeko heitä rakentamaan omasta henkilöhistoriastaan, ylä- ja alamäkineen, ehyen ja ymmärrettävän kokonaisuuden?

Kasvatammeko nuoria tulevaisuuteen, jota ei tule?

Kasvatammeko nuoria tulevaisuuteen, jota ei tule?

Parhaimmillaan palkkatyö tarjoaa elannon lisäksi mielekästä tekemistä ja tavan kiinnittyä yhteisöön. Aiheellista onkin pohtia, minkä päälle elämän mielekkyys ja osallisuuden kokemus rakentuvat työttömässä tulevaisuudessa. Keskeiseksi muodostuu kysymys siitä, mitä voin tuoda maailmaan, miten voin auttaa muita ja miten tekemiseni liittyy isompaan kuvaan: ihmiskunnan ja yhteiskuntien kehittymiseen kohti onnellisuutta.