Kohdennettua opinto-ohjausta ja rinnalla kulkemista työnhaussa

Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaisesti työuralla. Työt saattavat loppua yllättäen, koulutuksen jälkeen ei heti löydykään töitä tai oma ala ei enää tunnukaan sopivalle. Mielessä voi pyöriä monenlaisia ajatuksia: Mistä löytäisin töitä? Mitä pitäisi tehdä toisin? Millaista työnhaku on tämän hetkisessä yhteiskunnassa? Mihin suuntaan haluan mennä?

Työttömyys koskettaa yhä useampaa jossain elämän vaiheessa. Elokuussa 2018 valtakunnallisen työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia. Työttömyys on harvemmin oma valinta ja hyvin nopeasti se alkaa vaikuttamaan arkeen ja hyvinvointiin heikentävästi. Tällöin olisi tärkeää päästä käsittelemään tilannetta, tarjolla olevia mahdollisuuksia ja mieleen pilkahtelevia haaveita yhdessä ohjaajan kanssa. Tarve etenkin yksilölliselle ammattilaisen tarjoamalle ohjaukselle, vahvuuksien löytämiselle, osaamisen tunnistamiselle ja motivoinnille on suuri. Tarvitaan ammattitaitoa ja läsnäoloa, kannustavaa ilmapiiriä sekä aitoa kohtaamista. Koulumaailman ulkopuolellakin tarvitaan näin ollen pätevää ja yksilöllisesti kohdennettua opinto-ohjausta.

Otteen opinto-ohjaajat toteuttamassa työhönvalmennusta

Keväällä 2018 Kuopiossa vaikuttaville Otteen opinto-ohjaajille, Karoliinalle, Emmalle ja Nooralle, tarjoutui mahdollisuus lähteä toteuttamaan työttömien työnhakijoiden työhönvalmennusta yhteistyössä kuopiolaisen opoyrittäjän ja ohjausalan suunnannäyttäjän Leena Ståhlbergin SUUNTA-palvelut ky:n kanssa. Edelleen aktiivisena jatkuvien työhönvalmennuksien asiakkaaksi hakeudutaan vapaaehtoisesti TE-toimiston kautta ja asiakkaat saavat valita palveluntarjoajista heitä kiinnostavimman. Tämä valinnanvapaus onkin näkynyt ohjattaviemme vahvana motivaationa ja sitoutumisena ohjaukseen. Ohjausprosessit ovat kestäneet keskimäärin kolme kuukautta ja tapaamisia on ollut asiakaskohtaisesti viidestä kahteentoista.

“Jokainen asiakas ja prosessi on ainutlaatuinen kokonaisuus. Mitään ei tehdä sen takia, että näin on muidenkin kanssa tehty, vaan keskiössä ovat kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet.”

Työhönvalmennuksessa opinto-ohjaajan tehtävä ei ole tarjota valmista työpaikkaa, vaan toimia lisäsilminä avoinna oleville mahdollisuuksille, auttaa ajatusten jäsentämisessä, vahvuuksien tunnistamisessa ja oman suunnan löytämisessä sekä pitää yllä motivaatiota ja uskoa tuleviin mahdollisuuksiin. Ohjaaja on ammattitaitoinen rinnallakulkija ja tsemppari. Työhönvalmennusprosessien ohjaajina olemme huomanneet, että jokainen asiakas ja prosessi on ainutlaatuinen kokonaisuus. Mitään ei tehdä sen takia, että näin on muidenkin kanssa tehty, vaan keskiössä ovat kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Tarve yksilölliseen työhönvalmennukseen nousee esille asiakkaiden erilaisten ohjaustarpeiden ja elämäntilanteiden kautta. Miten tukea nuorta ensimmäistä kertaa kokopäivätyötä tavoittelevaa työnhakijaa tai keski-ikää lähestyvää työttömänä jo pidempään ollutta henkilöä? Entä useamman kerran uudelleenkouluttautunutta ammattilaista, jonka alalla on hankalaa löytää julkisesti avoinna olevia työpaikkoja? Osa tarvitsee päivitystä konkreettisiin työnhakutaitoihin, osalle ohjauksen keskiössä ovat aiemman osaamisen sanoittaminen sekä sen hyödyntäminen työnhaussa. Joskus on niinkin, että elämässä on muita tärkeitä asioita meneillään, mikä tekee työnhausta sillä hetkellä toissijaisen tavoitteen.

Työhönvalmennuksessa onkin tärkeää tunnistaa asiakkaan lähtötilanne, löytää yhteinen tavoite, muodostaa realistia välitavoitteita ja mennä määrätietoisesti eteenpäin asiakkaan tahtiin. Lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, mutta kaikilla on sama päämäärä: löytää itselle merkityksellinen työ tai koulutuspaikka, ottaa seuraava askel eteenpäin elämänuralla.

“Se tunne, kun oma työhönvalmennuksen asiakas löytää tavoitteitaan vastaavan työpaikan tai pääsee opiskelemaan toivomaansa alaa, on käsittämättömän hyvä.”

Syventyminen työhönvalmennusprosesseihin on osoittanut, kuinka tärkeää on tarjota laadukkaita ja ammattitaitoisia ohjauspalveluita eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Asiakkaiden kiinnostusta uuden oppimiseen, vahvaa halua löytää töitä sekä kehitystä kohti innostunutta ja itseensä uskovaa työnhakijaa on hienoa päästä seuraamaan vierestä. Se tunne, kun oma työhönvalmennuksen asiakas löytää tavoitteitaan vastaavan työpaikan tai pääsee opiskelemaan toivomaansa alaa, on käsittämättömän hyvä. Se tuo tälle työlle merkityksen. Ja siksi me teemme tätä työtä.

Syksyisin työhönvalmennusterveisin,

Karoliina, Noora ja Emma