Noudatamme toiminnassamme Suomen opinto-ohjaajat Sopo ry:n luomia Opinto-ohjaajan työn eettisiä periaatteita.

 

OHJAUS ON MEILLE...

 • ajan, huomion ja kunnioituksen antamista ohjattavalle.

 • yhdessä tekemistä ja yhteistyötä, oivaltamista sekä mahdollisuuksien löytämistä ja tavoittelemista.

 • aitoa kohtaamista ja läsnäoloa.

 • ymmärtämistä ja kannustamista.

 • tavoitteellista; pyritään kohti asiakkaan kannalta parempaa tilannetta.

 • molemminpuolista oppimista – myös me opimme asiakkailtamme jatkuvasti!

 • ohjattavan vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämistä ja hyödyntämistä.

ON HYVÄ MUISTAA, ETTÄ OHJAUS EI OLE....

 • terapiaa ja parantamista, vaikka sillä voi olla terapeuttinen vaikutus. Tarvittaessa ohjaamme eteenpäin muille asiantuntijoille.

 • ohjaajan antamia valmiita ratkaisuja ja ohjattavan puolesta tehtyjä elämänpäätöksiä.

 • pelkkää arkipäiväistä jutustelua.

 • kiirettä ja hätäisyyttä.

 • kenenkään yksinpuhelua.