opettajankoulutus

Otanko osaa vai juoksenko karkuun – kun kuolema koskettaa koulutyötä

Otanko osaa vai juoksenko karkuun – kun kuolema koskettaa koulutyötä

Kuolema koskettaa jollain tavalla kaikkia ihmisiä, usein myös lapsia ja nuoria. Kokemus kuoleman kohtaamisen vaikeudesta on yleinen, eikä se ole helppoa myöskään monille jo pidempään koulumaailmassa työskennelleille. Oppilaitosten kriisisuunnitelmista huolimatta käytännön taidot toimia kriisitilanteessa opitaan usein seuraamalla kokeneemman kollegan toimintatapaa tai niin sanotusti kantapään kautta.