Ohjausosuuskunta Ote kokoaa ohjausalan asiantuntijat yhteen. Osuuskunnan tavoitteena on tuoda laadukkaat ohjauspalvelut yhä useamman saataville sekä luoda uusia ohjauksen tapoja ihmisten ja yhteisöjen iloksi.

Osuuskunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ohjausote.com

 
placeholder.png

Maija Rusila

puheenjohtaja

Olen  Oulun seudulla vaikuttava ohjausalan ammattilainen. Olen ohjannut ja kouluttanut satoja ihmisiä mm. ammatinvalintaan, työnhakuun, työelämä- ja työttömyyskassa-asioihin sekä suruun ja kuolemaan liittyen.

Autan sinua mielelläni - ota yhteyttä!

Emma_nettiin.jpg

Emma Timonen

varapuheenjohtaja

Olen kuopiolainen ohjausalan ammattilainen, jolla on kokemusta niin nuorten kuin aikuistenkin ohjauksesta.

Ohjauksessa minulle on tärkeää auttaa ihmisiä huomaamaan omia vahvuuksiaan sekä löytämään omaan elämäntilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivia ratkaisuja.  

Sanni Tiaisen kuva

Sanni Tiainen

sihteeri

Ohjaus on dialogiin ryhtymistä itsen ja toisten kanssa, yhteistä ihmettelyä ja uteliasta pohdintaa. Ohjausajatteluni perustuu dialogifilosofiaan sekä sosiaalipedagogisiin periaatteisiin. Yksilöohjaus, pienryhmäohjaus ja kuvataide ovat ominta osaamistani.

Ajattele, unelmoi ja uskalla!

Henri Huovisen kuva

Henri Huovinen

henkilöstövastaava

Olen elämänmyönteinen ja urheilullinen itäsuomalaissyntyinen valmentaja, uraohjaaja, opinto-ohjaaja, psykologian opettaja, tanssija ja esiintyjä.

Uskon, että sekä ohjauksen että valmennuksenkin kautta on mahdollista kohdistaa toiminta ja tunteet tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Haluan motivoida ihmisiä tekemään elämän tärkeitä päätöksiä ja valintoja varmalta pohjalta. Haastan Sinut mukaan kehittymään!

Karoliina Peltolan kuva

Karoliina Peltola

talousvastaava

Olen oululaislähtöinen ohjausalan ammattilainen, joka vaikuttaa nykyisin Kuopiossa. Minulla on laajalti kokemusta yhdessä tekemisestä, koordinoimisesta sekä luonnollisesti ohjaamisesta ja opettamisesta.

Pyrin kehittämään itseäni jatkuvasti lisää. Näen jokaisen ohjaustilanteen ainutlaatuisena kohtaamisena ja siksi minulle on tärkeää lähteä liikkeelle yksilöllisistä vahvuuksista ja tavoitteista.

Haluan rohkaista ja motivoida jokaista menemään kohti omia haaveita ja tavoitteitaan.

Minna Miikin kuva

Minna Miikki

talousvastaava

Olen lappeenrantalainen aikuisten ohjauksen asiantuntija.

Elämäntehtäväni ja ammatillinen intohimoni on auttaa löytämään ratkaisuja, jotka vievät eteenpäin työ- ja koulutuspolulla.

Olen kiinnostunut tietoisuustaitojen hyödyntämisestä oman ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin välineenä.

Noora Monosen kuva

Noora Mononen

tiedottaja

Olen avarakatseinen, luova ja herkkävaistoinen opinto-ohjaaja ja psykologi.

Ohjauksessa minulle on tärkeää merkityksellisten tavoitteiden luominen ja niitä kohti eteneminen sekä itsetuntemuksen lisääminen tunteita, kiinnostuksia ja vahvuuksia tutkimalla.

Olen perehtynyt erityisesti nuorten koulutus- ja ammatinvalintaprosesseihin, työnhakuvalmennukseen sekä kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen.

Salla Purhon kuva

Salla Purho

tiedottaja

Ohjausalan ammattilainen ja lukion opinto-ohjaaja pääkaupunkiseudulla, juuret Pohjois-Karjalassa.

Ohjauksen avulla haluan välittää kunnioitusta, välittämistä ja läsnäoloa, jossa korostuu yksilön koko elämänkenttä. Vahvuuksien tunnistamisen kautta suunnataan yhteiselle matkalle, kohti ohjattavan tavoittelemaa päämäärää.

Haluan olla kehittämässä ohjausta helpommin saavutettavaksi myös koulumaailman ulkopuolella.

sara_nettiin2018.png

Sara Peltola

 

Ohjausalan asiantuntijana olen erikoistunut verkko-ohjauksen kysymyksiin, joihin liittyen olen kouluttanut yli 500 ohjausosaajaa.

Verkko-ohjauksen lisäksi ohjauspalveluiden saavutettavuus, tulevaisuuden työelämä, monialaisten verkostojen rakentaminen, työhyvinvointi ja mentorointi ovat kiinnostuksen kohteitani.

Otteen logo

Maria Jauhiainen

Olen opintojeni jälkeen helsinkiläistynyt kasvatuksen ja koulutuksen osaaja Kainuusta. Näen kunkin yksilön ja ryhmän ohjaamisessa tärkeänä ympärillä olevien todellisten ja ohjattavan mielensisäisten rakenteiden hahmottamisen.

Oma ohjauksen eetokseni muodostuu pyrkimyksestä saada vahvistettua ohjattavan aktiivista toimijuutta ja luoda uskoa oman elämän haltuun ottamiseen.