Mitä tekemistä maalaamisella on itsetuntemuksen kanssa?

Tällä kertaa pohdin kirjoituksessani luovien menetelmien käyttöä itsetuntemuksen vahvistamisessa. Osallistuin elokuussa työpajaan, jossa tutkittiin taiteen kautta omaa suhdetta omaan itseen ja työntekoon. Työpaja lisäsi uskoani siihen, että sanat eivät ole aina riittävä keino saavuttaa kaikkia minuutemme osia. Sen sijaan väri, kuva, liike tai ääni voivat joskus kertoa enemmän kuin ne kuuluisat tuhat sanaa.

Sanat ja järkiajattelu on kulttuurisamme korostetuimmat asioiden prosessoinnin muodot. Ne ovat kuitenkin vain yksi keino ja kanava käsitellä pohdinnan alla olevia asioita Samalla omien tuntemusten ja intuitiivisen tiedon huomiointi jäävät vähemmälle. Luovien menetelmien avulla voimmekin tuoda päivänvaloon myös intuitiivista ja tunneperäistä tietoamme, jotka huomioimalla saamme monipuolisemmin informaatiota omien päätöksiemme tueksi.

Luovien menetelmien käyttö vaatii sekä leikkimielisyyttä että uskallusta heittäytyä ja kokeilla jotain itselle vierasta. Samalla ne ovat mitä parhainta itsekriittisen äänen siedätystä, sillä maalaamisen, piirtämisen ja liikkumisen tarkoitus on keskittyä prosessiin eikä lopputulokseen. Luovien menetelmien käyttö onkin oiva työkalu ottaa aika ja paikka pysähtyä kuulostelemaan omaa itseä.

Omien ajatusten ja tuntemusten tarkasteleminen luovien menetelmien avulla auttaa ottamaan niihin etäisyyttä. Tekemäsi maalaus tai piirros on konkreettinen kuva, jota voit tarkastella ikään kuin ulkopuolisen silmin, mikä antaa niihin aivan uudenlaista näkökulmaa. Oman kokemukseni mukaan luovien menetelmien käyttö on loistava keino tarkastella omaa intuitiivista tietämystä, mikäli siihen on halukas. Tästä innostuneena haastankin sinut tarkastelemaan omaa olotilaasi ja miettimään, minkä värinen se on juuri nyt.

Värikästä syksyä!

-Sanni