Idea ohjausalan osuuskunnan perustamisesta syntyi Pielisjoen rannalla kesäisessä Joensuussa vuonna 2014. Sara Peltola ja Maija Rusila olivat kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavien ohjausalan opintojen ohella työskennellessään huomanneet, että tarvetta alan osaamiselle on oppilaitosten oman henkilökunnan resurssien täydentämiseksi sekä runsaasti myös oppilaitosten ulkopuolella. Organisaatioissa ei kuitenkaan aina tunnisteta, että paras ratkaisu käsillä oleviin haasteisiin löytyisi juuri ohjausalan osaamisesta. Alan ammattilaisille ei myöskään ollut ketterää kanavaa, jonka kautta omaa osaamista pystyisi markkinoimaan.

Ohjausosuuskunta Ote luotiin paitsi alustaksi ohjausosaamisen myymiseen ja ostamiseen, myös alan ammattilaisten yhteisöksi. Osuuskunnan koettiin tarjoavan tavan tehdä yhdessä pitkäkestoisiakin kehitysprojekteja sekä kokeilla joustavasti uusia tapoja tukea ihmisten elämänsuunnittelua.

Vuoden valmistelujen jälkeen Ohjausosuuskunta Ote perustettiin virallisesti heinäkuussa 2015. Peltolan ja Rusilan lisäksi perustajajäseniä olivat Karoliina Peltola (os. Leinonen), Henri Huovinen, Noora Mononen, Emma Timonen ja Eveliina Hirvonen.