Onnistu siirrettävien taitojen avulla

Mitä siirrettävät taidot ovat? Kuinka sinä voisit hyötyä niistä? Onko sinun urasi saanut lisäpotkua siirrettävien taitojen ansiosta? Kuinka sinä viestit osaamisestasi muille?

Siirrettävistä taidoista on hyötyä jokaisessa työssä. Jokaisella meistä on taitoja, joita opimme yksityiselämässä ja urallamme. Siirrettävät taidot eivät aina ole sidoksissa työnkuvaan tai työtehtäviin, mutta ne ovat siirrettävissä erilaisiin tilanteisiin ja työtehtäviin. Ne tulevat mukanasi kun vaihdat työpaikkaa ja ovat tärkeitä aikana, jolloin lyhyet työsuhteet, yrittäjyys ja freelancer työ värittävät ihmisten arkea. Iso osa osaamisesta, kokemuksesta ja saavutuksista ovat jollain tavalla hyödynnettävissä myös muissa työympäristöissä.

“Siirrettävät taidot ovat olennainen osa osaamistasi ja voit hyötyä niiden tunnistamisesta ja sanoittamisesta useissa tilanteissa urallasi.”

Siirrettävät taidot voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin. Useimmiten osaaminen voi kuulua moneen näistä ryhmistä ja tärkeintä onkin löytää konkreettisia esimerkkejä omasta elämästäsi. Siirrettävät taidot voivat liittyä taitojen lisäksi myös kiinnostuksen kohteisiin, verkostoihin, palveluihin, tuotteisiin ja prosesseihin. Omaa osaamista voi lähteä tutkimaan esimerkiksi kommunikaatio-, työyhteisö-, ongelmanratkaisu-, suunnittelu- ja organisointitaitojen sekä itseohjautuvuuden, teknologiaosaamisen sekä yritteliäisyyden kautta. Lataa tästä siirrettävien taitojen listaus, jonka avulla pääset eteenpäin.

Miksi siirrettävät taidot ovat tärkeitä urallasi?

Siirrettävät taidot ovat itsellemme usein itsestään selviä. On helppoa ajatella että “tuohan kuuluu työnkuvaani”, “tätähän minä teen päivittäin” ja “eihän tuossa ollut mitään erityisen ihmeellistä”.

“Sinulle itsestäänselvät taidot ja osaaminen voi olla erittäin arvokasta ja tärkeää jollekin toiselle. “

Eniten sinulle voi olla iloa siirrettävistä taidoista jos olet työurasi alussa tai sinulle on ajankohtaista työtehtävien muutokset, paluu työelämään vanhempainvapaalta, siirtyminen urheilun parista asiantuntijatehtäviin, työnhaku tai uramuutos. Osaamista ja vahvuuksia on helppo lähestyä muodollisen työkokemuksen ja suoritettujen opintojen kautta, mutta aina se ei tuo parasta mahdollista lopputulosta. Usein työnantajat tai asiakkaasi eivät tiedä osaamisestasi kaikkea edes yhteisen taipaleen myötä, joten tehtäväksesi jää kertoa myös muusta osaamisestasi. Siirrettävät taidot kuvaavat sitä millainen olet ja kuinka sopisit työyhteisöön, antavat suuntaa siitä, kuinka istuisit haettavaan rooliin ja kertovat mitä olet oppinut aikaisemmista työnkuvista ja kokemuksistasi.

Kuinka tunnistat siirrettävät taitosi?

Siirrettävien taitojen kanssa pääsee hyvin alkuun pohtimalla ja arvioimalla omaa osaamistaan. Hyvänä alkulämmittelynä toimii lisäksi osaamisen ja onnistumisten tarkastelu edellisissä työtehtävissä, vapaa-ajalla, vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa. Loistavaa palautetta saaneen Vahvuutesi 2020-oppaan avulla pääset syventymään osaamisen ja vahvuuksien lisäksi myös siirrettäviin taitoihin. Oppaan avulla löydät konkretiaa ja esimerkkejä omien pohdintojen avuksi. Onnistumisen tarinat ovat myös hyvä keino osaamisen kartoitukseen.

Onnistumisen tarinat avuksi

Mistä olet ylpeä? Mistä olet saanut positiivista palautetta? Milloin olet onnistunut?

Jokaisella on useita tarinoita itsestään. Ammatti-identiteetti rakentuu uran aikana kertyvien kokemusten perusteella. Oman osaamisen ja kokemuksen paras myyntityökalu on tarina.

Onnistumisen tarinoiden avulla voit kuvata osaamistasi työnantajalle, haastattelijalle, asiakkaille ja verkostollesi. Pohdi onnistumisen tarinoita urasi eri vaiheilta ja eri taitojen näkökulmasta. Kirjoita tarinat, harjoittele kertomaan niitä ja kuvaa osa videolle. Hyvä onnistumisen tarina sisältää ainakin seuraavat osat:

  • Ongelma joka ratkaistiin

  • Mitä teit siinä?

  • Kuinka teit sen? Askel askeleelta

  • Mitkä ovat mahdolliset tulokset/seuraukset

  • Mitä taitoa käytit kyseisessä haasteessa?

  • Kuinka voisit käyttää kyseistä taitoa myös tulevissa tehtävissä?

Mitä siirrettävillä taidoilla voi tehdä?

Opettele kertomaan osaamiseen liittyvät tarinat tarvittaessa selkeästi ja kiinnostavasti niin, että saat ilmaistua konkreettiset esimerkit tärkeimmistä taidoista. Mieti ja ideoi kaikki työtehtävät, joissa voisit hyödyntää siirrettäviä taitojasi. Älä rajaa pohdintoja tutkinnon tai tehtävänimikkeen mukaan. Siirrettävät taidot tulevat mukanasi minne urasi sinua ohjaakaan. Onnistumisen tarinat taas auttavat sinua uramuutoksissa ja työnhaussa.

Menneisyyden kokemukset tuovat tulevaisuuteen arvoa.

Vahvuuksien värittämää syksyn alkua!

-Henri