Ohjausta verkossa - verkko vuorovaikutuksen välineenä

Kuinka saada asiantuntevaa ohjausta paikasta riippumatta jonottamalla enintään puoli minuuttia? Ja vielä iltaisin, kun muu saatavilla oleva ohjaustoiminta voi olla hankalasti tavoitettavissa?

Ohjauksen tarjoaminen on mahdollista myös verkon välityksellä. Ohjausosuuskunta Ote ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjosivat yhteistyössä Kysy opolta -chattia yhdeksän viikon aikana vuonna 2015. Ohjausta sai 233 ohjattavaa keskimäärin 24 minuutin mittaisissa keskusteluissa. Ohjauskeskusteluiden kesto vaihteli viidestä minuutista reiluun kahteen tuntiin.

Kysy opolta –chat on tarkoitettu pääasiassa nuorille, joille opinto- ja urakysymykset ovat ajankohtaisia. Useimmat kysymykset liittyivät laajalti esimerkiksi kesätöihin, tet-harjoitteluun, pääsykokeisiin, opiskeluun, oppiaineisiin, ammatteihin ja työelämään.

Mitä kannattaa kirjottaa, jos haluaa sinne opiskelemaan?
Kuinka löytää oma ala?
Miten voisin selvittää ysiluokan jälkeisiä vaihtoehtoja?

Palvelun asiakkaat edustivat laajasti peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia. Palvelussa korostuivat myös oppilaitosten ulkopuoliset asiakkaat ja oppilaitosten riittämättömien resurssien vaikutus. Moni ohjattava oli oppilaan- ja opinto-ohjauksen ulkopuolella tai oppilaitoksen ohjaushenkilöstöllä ei ollut resurssisyistä mahdollisuutta tarjota tarvittavaa tukea.

Kokemustemme mukaan useimmille nuorille asioista puhuminen on helpompaa, jos niistä voi aluksi kysyä nimimerkillä. Ohjauksen keskittyminen ohjattavan esille tuomaan asiaan tarjoaa nuorille mahdollisuuden keskustella ilman, että haastavat asiat saavat ”kasvot”. Lisäksi tämä mahdollistaa ennakkoluulottoman kohtaamisen niin ohjaajan kuin ohjattavankin näkökulmasta. Toimiessani lukion opinto-ohjaajana huomasin tämänkaltaisille palveluille olevan tilausta, sillä opiskelijoiden arkipäivää ovat sähköiset välineet ja aikataulusta riippumaton ohjaustarve.

Toki sähköisten työvälineiden hyödyntäminen antaa paljon mahdollisuuksia myös oman työnkuvan päivittämiseen. Ohjattavat tulivat chattaamaan erilaisista lähtökohdista ja useimmat antoivat kiitosta palvelusta kertoen saaneensa apua. Monet ohjattavat palasivat chattaamaan useamman kerran, jolloin ohjauskeskusteluista muodostui ohjausprosesseja.

Otan asioista paremmin selvää näistä linkeistä ja kyselen tuota mahdollisuutta. Kiitos vielä erittäin paljon ajastasi. Aion suositella ystävillenikin tätä sivustoa. :)
Hieno työ teillä kyllä, auttamista, hyvää mieltä, sitä minäkin haluan jakaa :)

Verkkovuorovaikutus on nykymaailman edellyttämä opinto- ja uraohjaajan perustaito

Uudet sukupolvet edellyttävät ohjausta myös verkossa. Verkko antaa uudenlaisia mahdollisuuksia tarjota ohjausta ja tukea ajasta ja paikasta riippumatta. Onnistuneen ohjauksen tehtävänä on olla tavoitettavissa niillä välineillä ja niissä olosuhteissa, missä ohjauksen tarve ilmenee.

Tietotekniikkaa hyödynnetään jo nyt joidenkin oppilaitosten ja organisaatioiden arjessa erittäin monipuolisesti. Useimmille ohjausta tarvitseville tietotekniikan ja verkon tarjoamat mahdollisuudet ovat osa jokapäiväistä elämää niin vapaa-ajalla, kuin arjen rutiineissa. Yksi erittäin hyvä esimerkki on Nyyti ry:n korkeakouluopiskelijoille suunnatut ryhmämuotoinen chat, keskustelufoorumi ja nettiryhmä. Tammikuun teemakeskustelussa keskusteltiin mietteistä valmistumiseen ja työelämään liittyen. Mukana keskustelussa oli myös uraohjaaja Helsingin Yliopiston urapalveluista.

Kysy opolta –chatin ohjaajat ovat kokeneita verkko-ohjauksen asiantuntijoita ja esiintyvät verkossa persoonallisilla profiileillaan. Profiilin ja keskustelun kautta ohjaajan persoonallisuus korostuu verkkovuorovaikutuksessa. Tietojen ja taitojen ylläpitäminen mahdollistaa joustavuuden ja tavoitettavuuden toteutumisen ohjattavien tarpeiden näkökulmasta.

Ohjausosuuskunta Ote kannustaa kaikkia tutustumaan verkon mahdollisuuksiin ohjauksen kentällä. Erilaisissa asiantuntija ja valmennustehtävissä on hyödynnetty verkkoa ja sähköisiä alustoja jo vuosia erittäin menestyksekkäästi. Olisiko ohjauksen kentän avauspotkun vuoro seuraavaksi?

Opolta voi kysyä myös Keväällä 2016

Ohjausosuuskunta Ote jatkaa verkko-ohjauksen hyödyntämistä ja kehittämistä myös vuonna 2016. Seuraavan kerran Kysy opolta –palvelussa chattaillaan sunnuntaina 21.2.2016 kello 18-22. Tämän jälkeen olemme linjoilla seuraavasti:

21.2.–6.4. su-to klo 18–22

26.6.–14.7. su-to klo 18–22

4.9.–22.9. su-to klo 18–22

 

Luodaan yhteyksiä, ei etäisyyksiä.

Henri

Ohjausosuuskunta Ote