Kokeile, kehitä, ohjaa: osuuskunta apuna elämän poluilla

Ajatus joustavasta, yhteisöllisestä ja luovasta toiminnasta ohjausalalla nousi esiin kaveriporukassamme jo opiskeluaikoina. Mitä enemmän olemme saaneet ohjausalan työkokemusta erilaisista oppilaitoksista, yhteisöistä ja yrityksistä, sitä vakuuttuneempia olemme kolmesta asiasta:

  1. Työelämässä ja yhteiskunnassa on paljon haasteita, joihin voidaan vastata ohjausalan osaamisella elämän, koulutuspolkujen ja työurien suunnittelun tukemisessa. Ohjausalan osaajien työkenttää kannattaa siis ehdottomasti laajentaa entistä enemmän oppilaitosten ulkopuolellekin.
  2. Monilla ohjausalan ammattilaisilla on halua kehittää omia taitojaan ja alaansa enemmän kuin nykyiset jäykät rakenteet mahdollistavat. Opoja on monissa kouluissa vain yksi. Kehitystyö onkin usein yksinäistä puuhaa, joka on usein sidottu jonkin hankkeen tai projektin kautta rajalliseen aikaan.
  3. Ohjauksesta saatavasta pohdinta-avusta hyötyisivät suuresti myös koulutuksen ulkopuolella olevat, korkeakouluopiskelijat ja työelämässä omaa paikkaansa hakevat. Kuitenkin laadukkaiden ohjauspalveluiden löytäminen voi olla todella vaikeaa ellei mahdotonta. Joissakin korkeakouluissa ja joillakin alueilla tähän on kehitetty esimerkillisiä ratkaisuja. Toisaalla asuvat ja opiskelevat jäävät kuitenkin näiden palvelujen ulkopuolelle.

Pitiks tästäkin tehdä bisnestä?

Ohjaustyö rakentuu auttamisen filosofialle, joka ei ilman pohtimista solahda käsi käteen liiketoiminnan logiikan kanssa. Osuuskuntatoiminnassa ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Osuuskuntien tavoitteena ei ole tuottaa maksimaalista voittoa. Sen sijaan toiminta vastaa muuttuvan työelämän haasteisiin nostamalla keskiöön yhteisöllisyyden, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kehittämisen eri sidosryhmien kanssa sekä jäsenten yrittäjämäisen työnteon mahdollistamisen ja heidän osaamisensa kehittämisen. 

Laadukkaita palveluita ja osuuskuntalaisten osaamista voidaan myydä, paitsi suoraan yksityisille asiakkaille, myös yrityksille ja yhteisöille. Hyvänä esimerkkinä tästä on Taloudellisen tiedotustoimiston TATin Ohjausosuuskunta Otteelta ostama Virtuaaliopo-palvelu, joka mahdollistaa Kunkoululoppuu -sivustolla vieraileville ilmaisen ja laadukkaan ohjauksen saamisen helposti chatin kautta. Palvelua pilotoitiin syksyllä 2015. Hyvien kokemusten innostamana yhteistyötä jatketaan ja laajennetaan tulevana vuonna. 

Osuuskunta tarjoaa joustavan tavan vastata tämän tyyppisiin palvelutarpeisiin kilpailematta jo oppilaitoksissa saatavilla olevan laadukkaan ohjauksen kanssa.

Ohjausalan ammattilaiset ovat viime vuosina entistä enemmän innostuneet jakamaan osaamistaan myös yritysten kautta (esimerkiksi OpoCoaching Oy ja Minna Kattelus). Tämä on hieno juttu! Osuuskuntamme kautta haluamme…

  • mahdollistaa helposti ja hyvin pienellä taloudellisella riskillä yrittäjämäisen toiminnan ohjausalan ammattilaisille
  • ja vastata ketterästi yhteiskunnassa ilmeneviin ohjausalan osaamisen tarpeisiin.

Osuuskunnan voima on yhteistyössä. Kullakin jäsenistämme on omat erityisosaamisensa ohjaajina. Osaamista jakamalla, toinen toisiamme vahvistaen luomme jatkossa yhä paremmin tarpeisiin vastaavia, saavutettavia ohjauspalveluja. Osuuskuntamme toivottaa siis lämpimästi tervetulleiksi jäsenikseen yrittäjyydestä kiinnostuneet ohjausalan osaajat!

Mitä 2016 tuo tullessaan?

Mitä vuosi 2016 voisi sitten tuoda tullessaan Ohjausosuuskunta Otteelle, jäsenille ja yhteistyökumppaneille? Varmasti monia hyviä kohtaamisia ja niistä pulppuavia uusia ideoita! Mietintämyssyssä jo muhimassa ovat muun muassa…

  • miten luontoa voisi nykyistä paremmin hyödyntää opinto-ohjauksen ja urasuunnitelun tukena?
  • miten voisimme edelleen kehittää digitaalisia ja mobiileja palveluja koulutus- ja urapolkujen tukemisessa?
  • mahdollistaisiko osuuskunta ketterän tavan äkillisten opojen sijaistarpeiden nopeaan ja joustavaan täyttämiseen?
  • ohjausalan osaamisen parempi hyödyntäminen oppilaitosten hakuprosesseissa: miten alan tai koulutuksen kannattaa viestiä, jotta saadaan opiskelijoiksi alavalintaansa tyytyväisiä tulevaisuuden tekijöitä?

Vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa tapahtuva elämänsuunnittelu on jotakin vaikeasti kokonaan koneellistettavaa. Sen arvo tulee entisestään kasvamaan yhä monimuotoisemmilla työmarkkinoilla ja elämänpiireissä. Tervetuloa kanssamme kehityksen eturintamaan!