Ihmisenä ihmiselle

Lähdin mukaan Ohjausosuuskunta Otteeseen kesällä 2015 ja samaisena syksynä aloitin työskentelyn päätoimisena opona lukiossa. Työskentely opona on ollut monipuolisempaa kuin osasin ajatella. Keskeisenä teemana koen opiskelijoiden toimijuuden tukemisen: autan ohjattavia kulkemaan eteenpäin. Usein ratkomme yhdessä matkan varrelle tulleita esteitä. Moninaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä unohtamatta erilaisista menetelmällistä osaamista sekä ammatillista asiantuntemusta.

 Kuitenkin kaikista eniten huomaan pohtivani niin päivätyössä koulussa kuin osuuskunnassa toimiessani ohjaukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Ohjaajan on mielestäni oltava luotettava, vastuullinen, rehellinen ja avoin.

Kuinka on mahdollista samaan aikaan kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta ja kannustaa unelmoimaan suuria ilman, että antaa virheellistä kuvaa hänen mahdollisuuksistaan?

 

Onko tehtäväni olla realisti ennemmin kuin optimisti?
Kuinka tietoinen olen asioista, jotka vaikuttavat minuun ja toimintaani ohjaajana?

 Esittämiini kysymyksiin ei ole yksinkertaisia vastauksia. Jokainen ohjattava on ainutlaatuinen yksilö. Minun työni on yhdessä ohjattavien kanssa selkiyttää suunnitelmia palapelin palanen kerrallaan. Joskus se tarkoittaa, että kääntelemme vain eri palasia, toisinaan voimme saada paikalleen asetettua jonkun kulmapalan. Pala ehkä jää paikoillaan tai sitten sen paikka muuttuu myöhemmin. Yhdessä elämän rakentaminen on kuitenkin helpompaa kuin yksin. Kuuntelemalla, kunnioittamalla sekä olemalla aito ohjaaja löytynee myös parhaiten ratkaisut ohjattavan tilanteisiin.

Olen kiitollinen, että Ohjausosuuskunta Otteessa minun ei tarvitse toimia yksin ohjausalan asiantuntijana. Työnteon ohessa saamme myös yhdessä kasvaa ohjaajina.

 Autamme mielellämme myös sinua ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä tai jos olet ohjausalan asiantuntija, tervetuloa joukkoomme! 

 Aurinkoisin terveisin,
Karoliina Kolu