Uudella otteella uuteen vuoteen - hyvää uutta vuotta 2017!

Vanha koira ei opi uusia temppuja, väittää vanha sananlasku. Uskallan olla vahvasti eri mieltä. Olen kohdannut aikuisia oppijoita eri oppilaitoksissa eri kouluasteilla ja todennut monen kohdalla, että kyllä vanhakin koira oppii uusia temppuja ja vieläpä hyvin mielellään ja moni ihan vapaaehtoisestikin. Olen itsekin opiskellut aikuisena uuden ammatin ja suorittanut ylemman korkeakoulututkinnon.

Aikuisena oppimiseen suhtautuu eri tavalla kuin silloin aikanaan oman peruskoulun, lukion tai ensimmäiseen ammattiin opiskelun aikana. Sisäinen motivaatio leimahtaa liekkeihin jo koulutukseen hakuvaiheessa - pitäisi päästä heti-heti-heti etenemään! Aikuisopiskelija on usein mestari suunnittelemaan opintonsa, koska elämässä on muitakin palikoita ja opiskelu pitäisi voida tehdä siinä sivussa. Innolla aikuinen oppija opiskelee opiskelutekniikoita tai ryhtyy sen kummempia miettimättä toimeen: kirjoittamaan, lukemaan, etsimään tietoa netistä.

Mitä opiskelu aikuisena vaatii?

  • Rohkeutta tarttua uuteen ja astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.
  • Avoimuutta uudelle ja kykyä oppia pois vanhoista ajatusmalleista kuten esimerkiksi, että en ole opiskelijatyyppiä tai en osaa kirjoittaa tietokoneella tehtäviä.
  • Sitkeyttä, pitkää pinnaa, priorisointia ja päättäväisyyttä.
  • Halua selvittää oppimiseen liittyviä asioita itse sekä myös kuunnella ammattilaisten ohjeita ja neuvoja.

Stereotyyppisesti ajatellaan, että aikuinen oppija on itseohjautuva ja omatoiminen yksin opintojaan puurtava. Toki nämä ovat ominaisuuksia, joita monessa aikuisopiskelijassa on sisäänrakennettuna. Mikäli hän on vastikään tehnyt muita opintoja, itseohjautuvuus ja omatoimisuus ovat varmasti aika pinnalla.

Entäpä sitten, jos edellisistä opinnoista onkin jo vierähtänyt aikaa? Tai edellisiä opintoja on hyvin vähän tai ne ovat suppeita verrattuna nyt aloitettaviin opintoihin? Entä sitten, jos motivaatiota opintoihin riittäisi, mutta oppiminen ei sittenkään suju? Oppimisympäristöt ovat muuttuneet matkan varrella, opiskeluvälineet ovat muuttuneet, oppimiskäsitys on muuttunut. Myös oppijan pitää muuttua, vanhoilla tavoilla ei välttämättä pääse kovin pitkälle. Aikuinenkin oppija tarvitsee tukea ja ohjausta opiskelunsa aikana. Joskus voi olla kyse myös oppimisvaikeuksista - joko niistä on oppijalla itsellään jo tieto tai aavistus tai sitten oppimisvaikeuksia on ollut "sivussa" tutuissa ympyröissä ja rutiineissa ja uuden edessä ne putkahtavat näkyville. Asia kannattaa selvittää erityisopetuksen asiantuntijan kanssa, jolloin oppija saa myös ratkaisuja tai konkreettisia apuvälineitä oppimisen tueksi. Diagnosoitu oppimisvaikeuskaan ei ole oppimisen ja opiskelun este.

Oppilaitoksissa on usein tarjolla opinto-ohjausta ja erityisopetusta, joissakin ehkä oppimisvalmennusta, tuutorointia tai vastaavaa erityisesti opintojen alussa. Kysy rohkeasti opettajilta ja ohjaajilta neuvoa ja ohjausta opiskeluun jo heti opintojen alussa, niin opinnot lähtevät reippaasti käyntiin.

Opiskeluun tukea, vinkkejä, neuvoa ja ohjausta on saatavilla myös Otteen kautta. Opiskelutaitojen valmennus on sinua varten, jos mietit

  • miten nykyisin opiskellaan tai
  • miten tietokonetta käytetään opiskeluun tai
  • miten kirjoitetaan kirjallisia tehtäviä, oppimistehtäviä ja esseitä tai
  • miten luetaan tenttiin tehokkaasti.

Opiskelutaitoja voi oppia ja niissä kehittyä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinun tarpeidesi mukainen valmennus oppimisen polulla. Voit tulla valmennukseen yksi tai kavereiden kanssa yhdessä.

Minna Miikki
minna.miikki (at) ohjausote.com
p. 045 211 1767