Ohjausosuuskunta Ote kokoaa ohjausalan asiantuntijat yhteen. Osuuskunnan tavoitteena on tuoda laadukkaat ohjauspalvelut yhä useamman saataville sekä luoda uusia ohjauksen tapoja ihmisten ja yhteisöjen iloksi.

Osuuskunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ohjausote.com

 
placeholder.png

Maija Rusila

puheenjohtaja

Olen Oulun seudulla vaikuttava ohjausalan ammattilainen. Olen ohjannut ja kouluttanut satoja ihmisiä mm. ammatinvalintaan, työnhakuun, työelämä- ja työttömyyskassa-asioihin sekä suruun ja kuolemaan liittyen.

Autan sinua mielelläni - ota yhteyttä!

Emma_nettiin.jpg

Emma Timonen

varapuheenjohtaja

Olen kuopiolainen ohjausalan ammattilainen, jolla on kokemusta niin nuorten kuin aikuistenkin ohjauksesta.

Ohjauksessa minulle on tärkeää auttaa ihmisiä huomaamaan omia vahvuuksiaan sekä löytämään omaan elämäntilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivia ratkaisuja.

Sanni Tiaisen kuva

Sanni Tiainen

sihteeri

Ohjaus on dialogiin ryhtymistä itsen ja toisten kanssa, yhteistä ihmettelyä ja uteliasta pohdintaa. Ohjausajatteluni perustuu dialogifilosofiaan sekä sosiaalipedagogisiin periaatteisiin. Yksilöohjaus, pienryhmäohjaus ja kuvataide ovat ominta osaamistani.

Ajattele, unelmoi ja uskalla!

Henri Huovisen kuva

Henri Huovinen

henkilöstövastaava

Olen elämänmyönteinen ja urheilullinen itäsuomalaissyntyinen valmentaja, uraohjaaja, opinto-ohjaaja, psykologian opettaja, tanssija ja esiintyjä.

Uskon, että sekä ohjauksen että valmennuksenkin kautta on mahdollista kohdistaa toiminta ja tunteet tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Haluan motivoida ihmisiä tekemään elämän tärkeitä päätöksiä ja valintoja varmalta pohjalta. Haastan Sinut mukaan kehittymään!

Karoliina Peltolan kuva

Karoliina Peltola

talousvastaava

Olen oululaislähtöinen ohjauksen ja kohtaamisen ammattilainen. Nykyisin toimin Kuopion alueella. Haluan oppia uutta ja pyrinkin kehittämään itseäni jatkuvasti lisää.

Näen, että meillä kaikilla on vahvuuksia, kunhan osaamme tunnistaa ne ja ottaa ne käyttöön. Siksi minulle on tärkeää lähteä ohjauksessa liikkeelle yksilöllisistä vahvuuksista ja tavoitteista.

Näen jokaisen ohjaustilanteen ainutlaatuisena kohtaamisen. Haluan rohkaista ja motivoida jokaista pohtimaan omia haaveitaan, asettamaan tavoitteita sekä etenemään kohti omaa unelmaa askel kerrallaan.

Minna Miikin kuva

Minna Miikki

talousvastaava

Olen lappeenrantalainen aikuisten ohjauksen asiantuntija.

Elämäntehtäväni ja ammatillinen intohimoni on auttaa löytämään ratkaisuja, jotka vievät eteenpäin työ- ja koulutuspolulla.

Olen kiinnostunut tietoisuustaitojen hyödyntämisestä oman ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin välineenä.

Otteen+logo.png

Noora Mononen

tiedottaja

Olen avarakatseinen, luova ja herkkävaistoinen ohjausalan ammattilainen ja psykologi.

Koen, että meillä jokaisella on annettavaa: lahjoja, tehtäviä. rooleja, ideoita ja kutsumuksia, joilla edistää yhteisön hyvinvointia. Ohjauksessa minulle on yhtä lailla tärkeää vahvistaa luottamusta sisäisiin voimavaroihin ja intuitioon kuin työskennellä yhteisvoimin ja määrätietoisesti merkityksellisten tavoitteiden edistämiseksi.

Olen perehtynyt koulutus- ja ammatinvalintaprosesseihin, kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen sekä psyykkisen hyvinvoinnin teemoihin.

Salla Purhon kuva

Salla Purho

tiedottaja

Ohjausalan ammattilainen ja lukion opinto-ohjaaja pääkaupunkiseudulla, juuret Pohjois-Karjalassa.

Ohjauksen avulla haluan välittää kunnioitusta, välittämistä ja läsnäoloa, jossa korostuu yksilön koko elämänkenttä. Vahvuuksien tunnistamisen kautta suunnataan yhteiselle matkalle, kohti ohjattavan tavoittelemaa päämäärää.

Haluan olla kehittämässä ohjausta helpommin saavutettavaksi myös koulumaailman ulkopuolella.

sara_nettiin2018.png

Sara Peltola

Ohjausalan asiantuntijana olen erikoistunut verkko-ohjauksen kysymyksiin, joihin liittyen olen kouluttanut yli 500 ohjausosaajaa.

Verkko-ohjauksen lisäksi ohjauspalveluiden saavutettavuus, tulevaisuuden työelämä, monialaisten verkostojen rakentaminen, työhyvinvointi ja mentorointi ovat kiinnostuksen kohteitani.

Otteen logo

Maria Jauhiainen

Olen opintojeni jälkeen helsinkiläistynyt kasvatuksen ja koulutuksen osaaja Kainuusta. Näen kunkin yksilön ja ryhmän ohjaamisessa tärkeänä ympärillä olevien todellisten ja ohjattavan mielensisäisten rakenteiden hahmottamisen.

Oma ohjauksen eetokseni muodostuu pyrkimyksestä saada vahvistettua ohjattavan aktiivista toimijuutta ja luoda uskoa oman elämän haltuun ottamiseen.

 
placeholder.png

Niina Tapanainen

Olen innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen nuorten ja aikuisten kohtaamisen ammattilainen. Haluan jatkuvasti kehittyä ja siksi olen työskennellyt monipuolisesti kaikilla kouluasteilla, joista pisimpään korkeakouluissa.

Olen kasvatustieteen maisteri, opinto-ohjaaja ja psykologian opettaja. Nautin ura- ja opinto-ohjauksesta sekä suomeksi että englanniksi. Synnyin Turussa, mutta työt ovat toistaiseksi pitäneet minut jo kymmenisen vuotta pääkaupunkiseudulla.

Kanssani löydät ajatuksia miten käyttää vahvuuksiasi ja mahdollisia reittejä päästä lähemmäs haaveitasi!