Internet linkittyy arkielämämme jokaiselle osa-alueelle ja haastaa myös ohjaajat hyödyntämään sitä työssään. Tässä koulutuksessa keskitymme digitaalisiin kohtaamisiin ja verkko-ohjauksessa tarvittaviin vuorovaikutustaitoihin.

Parasta oli, että käsitykseni verkko-ohjauksesta muuttui skeptisestä myönteiseen ja mahdollistavaan ohjauksen toimintaan. Harjoitustehtävä avasi silmät verkko-ohjauksen käytännön toteutukseen, mahdollisuuksineen ja haasteineen.
— Palautetta Jyväskylän yliopistossa järjestetystä koulutuspäivästä
  • Käymme läpi verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen ominaispiirteitä.
  • Jaamme käytännön vinkkejä verkossa tapahtuvan ohjauskeskustelun kulusta.
  • Tutustumme erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, joita voi hyödyntää oman organisaation ohjauspalveluiden tarjoamisessa verkossa.
  • Pohdimme myös verkko-ohjauksen etiikkaa ja tietoturvaa.

Tilaajan toiveiden mukaan voidaan painottaa tiettyjä osa-alueita sekä tiettyjä välineitä, kuten chattia, sähköpostia tai mobiilien palveluiden mahdollisuuksia.

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi internetissä ihmisiä kohtaaville ammattilaisille sekä muun muassa kasvatustieteiden, nuorisotyön ja sosiaalialan opiskelijoille.

Kurkkaa Prezistä esimakua: Digitaalisen dialogin huoneentaulu

Lisätietoja

Sara Peltola
sara.peltola@ohjausote.com
+358 40 745 8104