Olen 34-vuotias savolaissyntyinen opinto-ohjaaja. Olen ollut jo nuoresta pitäen kiinnostunut ihmisten parissa tehtävästä työstä, tästä johtuen hakeuduin lukiosta Humanistisen ammattikorkeakoulun Nuorisotyön ja kansalaistoiminnan koulutusohjelmaan, josta valmistuin yhteisöpedagogiksi (AMK) vuonna 2014. Työkokemuksen myötä minua alkoi kiinnostaa yhä enemmän, miten ihmisten elämänpolut ja ammatinvalinta muotoutuvat. Tämä innosti minua hakeutumaan Itä-Suomen yliopistoon ohjauksen koulutusohjelmaan, josta valmistuin keväällä 2015 kasvatustieteen maisteriksi.

Opintoihin, ammatinvalintaan, urasuunnitteluun ja elämänhallintaan liittyvää ohjauskokemusta minulle on karttunut tähän mennessä niin opinto- kuin nuoriso-ohjaajanakin. Olen työskennellyt sekä yksilöiden että erikokoisten ryhmien parissa. Perinteisempien ohjausmenetelmien lisäksi hyödynnän myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Ohjauksessa tärkeänä lähtökohtana on asiakkaan elämäntilanteen hahmottaminen ja huomioiminen. Pyrin ohjaajana auttamaan asiakasta kartoittamaan omia vahvuuksiaan, etenemään kohti hänelle tärkeitä tavoitteita ja etsimään omaan tilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Tulevaisuuden päämääriini kuuluu paitsi ammatillinen kehittyminen käytännön ohjaustyötä tehden, myös erilaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvän osaamisen kartuttaminen.

Tarjoan ohjauspalveluita ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla. Tarvittaessa voimme sopia ohjauksesta myös muualla.

Yhteystiedot:
emma.timonen(at)ohjausote.com